Ελλάδα

Μάρνης 33, Αθήνα Τ.Κ. 10432, ΕΛΛΑΔΑ
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κύπρος

Λεμεσός
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μέση Ανατολή - Αφρική

Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Τρομοκρατία & Εγγύς Προστασία Υψηλών Προσώπων

Επιχειρησιακή Ασφάλεια, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Εξ ορισμού, σχεδόν όλες οι δραστηριότητες των Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφαλείας της Εγγύς Προστασίας Υψηλών Προσώπων, (Close Protection ή VIP Protection), είναι να προσπαθήσουν να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση του Επισήμου τους σε κάθε σχετική απειλή.

Η έκθεση των Επισήμων σε τρομοκρατικές απειλές εξαρτάται κατά κύριο λόγο από το προφίλ τους και τη δημόσια έκθεσή τους. Εάν ο Επίσημος μας έχει υψηλό προφίλ (π.χ. εμφανίζεται συχνά στα μέσα ενημέρωσης, είναι γνωστός στο ευρύ κοινό δηλαδή διασημότητα ή κατέχει μια θέση επιρροής, για παράδειγμα σε επαγγελματικό επίπεδο, την πολιτική ή την ψυχαγωγία), οποιαδήποτε από τις πτυχές που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα να γίνει στόχος τρομοκρατικών ενεργειών.

Αυτές είναι:

  • Οι πολιτικές του πεποιθήσεις
  • Οι θρησκευτικές του πεποιθήσεις
  • Η ιθαγένειά του
  • Οι επιχειρηματικές του συναλλαγές
  • Οι εταιρικοί συνεργάτες του
  • Το υπαλληλικό του προσωπικό
  • Οι άνθρωποι με τους οποίους ο Επίσημος μας κοινωνικοποιείται ή συνδέεται με αυτούς (συγγένεια) κ.α.

Όσα περισσότερα γνωρίζει ο CPO (Close Protection Officer) για τους προαναφερθέντες παράγοντες, τόσο πιο εύκολο θα είναι να καθορίσει ποιο επίπεδο έκθεσης σε κίνδυνο μπορεί να έχει ο Επίσημος σε μια ενδεχόμενη τρομοκρατική επίθεση. Αυτό θα επέτρεπε στον CPO να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τέτοιες στρατηγικές  ώστε να ελαχιστοποιήσει οποιαδήποτε επίθεση εμφανιστεί. Επίσης θα πρέπει αναπτύξει και ενδεχόμενα που θα καλύπτουν όλες τις σχετικές πτυχές του τρόπου αντιμετώπισης των επιθέσεων εάν επρόκειτο να συμβούν.

Τέλος, όσον αφορά της  τρομοκρατικές επιθέσεις, η τελευταία πτυχή που πρέπει να εξεταστεί είναι «ο λάθος τόπος,  ο λάθος χρόνος». Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και με την παρουσία μας σε μία τοποθεσία την λάθος χρονική στιγμή ο Επίσημος μας μπορεί να εκτεθεί κατα λάθος σε αυτές. Παρ’ όλα αυτά, ακόμη και αυτή η τυχαία, απρόβλεπτη έκθεση μπορεί να ελαχιστοποιηθεί. Ο CPO για να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες «λάθους χρόνου», θα πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένος για τον τρόπο λειτουργίας των τρομοκρατικών ομάδων και στη συνέχεια να σχεδιάζει τις κινήσεις του Επισήμου έτσι ώστε να περιοριστεί ο χρόνος που ο Επίσημος θα βρίσκεται εκτεθειμένος σε τέτοιες καταστάσεις.

Οι τυχαίες τρομοκρατικές πράξεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθούν και να αποφευχθούν. Εντούτοις, η αποτελεσματική πρόβλεψη και αποφυγή θα μπορούσε να επιτευχθεί με την πρόσληψη στελεχών Εγγύς Προστασίας Υψηλών Προσώπων και επαγγελματιών Ειδικών Συμβούλων Ασφαλείας και Διαχείρισης Κινδύνων.

Αυτό που θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους όλοι οι επαγγελματίες CPO, είναι να έχουν τουλάχιστον τις βασικές γνώσεις, για τις τρομοκρατικές ομάδες της κάθε περιοχής / χώρας όπου κινούνται αυτοί και οι Επίσημοί τους καθώς και τα modus operandi  τους. (η φράση χρησιμοποιείται κυρίως στον τομέα της εγκληματολογίας για να χαρακτηρίσει την μεθοδολογία ενός εγκληματία, όσον αφορά την εκτέλεση των εγκλημάτων). Αυτό είναι σημαντικό, διότι  είναι αδύνατο διαφορετικά να διεξαχθεί μια ολοκληρωμένη ανάλυση κινδύνων και απειλών και κατά συνέπεια να συνταχθεί και να αναπτυχθεί ένας αποτελεσματικός σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης.

Η αποφυγή οποιασδήποτε απειλητικής κατάστασης θα πρέπει θεωρείται ο πρωταρχικός στόχος Ασφαλείας της Εγγύς Προστασίας Υψηλών Προσώπων.

Ένας καλά εκπαιδευμένος CPO που έχει την εντολή να προστατεύσει έναν Επίσημο ο οποίος θα μπορούσε ενδεχομένως να πέσει θύμα τρομοκρατικής επίθεσης θα πρέπει να θεωρήσει ότι αποτελεί πρωταρχική πτυχή των καθηκόντων του να συνεργάζεται τακτικά και με τις αρμόδιες αρχές, να διεξάγει συνεχή έρευνα να  επανασχεδιάζει τις τυχόν μεταβαλλές που εντοπίζει και να είναι πάντα σε εγρήγορση.

Post a comment

three × 3 =

elGreek
Athens Dynamic Services