Ολοκληρωμένες & προσαρμοσμένες λύσεις ασφάλειας

Υπηρεσίες ασφαλείας για πελάτες που απαιτούν υψηλή ποιότητα, άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό ασφαλείας και ισχυρή διαχειριστική υποστήριξη.

Η Athens Dynamic Services παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλειας και συμβουλευτικής υποστήριξης που απευθύνονται σε ένα ευρύ φάσμα πελατών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης.

Οι εγκαταστάσεις βιομηχανικής και φαρμακευτικής κάνναβης υπόκεινται σε ένα συνονθύλευμα κανονισμών ασφαλείας που απαιτούν 100% συμμόρφωση από τον ιδιοκτήτη τους.

Η Athens Dynamic Services, έχει δημιουργήσει έναν οδηγό βήμα προς βήμα για να διασφαλίσει ότι οι πελάτες μας γνωρίζουν τί πρέπει να κάνουν για να διατηρήσουν αυτή την συμμόρφωση. Οι υπηρεσίες μας καλύπτουν όλο το φάσμα από το A έως το Ω, παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες, εκπαίδευση, στελέχωση και υποστήριξη από το αρχικό στάδιο κατασκευής της εγκατάστασης, την λειτουργία της αλλά και την ασφαλή μεταφορά του τελικού προϊόντος.

Βήμα #1: Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Βήμα #2: Επίβλεψη κατασκευής

Βήμα #3: Προσλήψεις, Έλεγχοι ιστορικού και Εκπαίδευση

Βήμα #4: Ανάπτυξη προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας της εγκατάστασης και της μεταφοράς του τελικού προϊόντος.

Η Athens Dynamic Services παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες εμπειρογνωμόνων οι οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν:

  • Αξιολόγηση Ασφάλειας επιλεχθείσας τοποθεσίας.
  • Σύνταξη Σχεδίου Ασφαλείας.
  • Σύνταξη Κανονισμών και Διαδικασιών λειτουργίας της ασφάλειας της επιχείρησης
  • Διασφάλιση συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία και τις ισχύουσες διατάξεις.
  • Σχεδιασμός και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εκπόνηση σχεδιαγραμμάτων των χώρων εγκατάστασης των συστημάτων CCTV, του έλεγχου πρόσβασης, του πίνακα συναγερμού και υλοποίηση λοιπών βελτιώσεων της φυσικής ασφάλειας
  • Παρακολούθηση του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης των συστημάτων ασφαλείας, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει εντός του προϋπολογισμού του πελάτη μας.
  • Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης του ελέγχου πρόσβασης & των συστημάτων CCTV.

Η επένδυση στη φαρμακευτική κάνναβη κάθε άλλο παρά απλή διαδικασία είναι, καθώς κατατάσσεται στην κατηγορία των ναρκωτικών και τα μέτρα ασφαλείας στις μονάδες είναι πολύ αυστηρά. Ενδεικτικά, όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο.

Για να χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης, το σύνολο της δραστηριότητας της καλλιέργειας και της μεταποίησης θα πρέπει να ασκείται σε περίκλειστη έκταση, εντός της οποίας βρίσκονται και τα σημεία αποθήκευσης. Ο χώρος θα είναι περιφραγμένος με μόνιμο δικτυωτό πλέγμα ή και με τοιχοποιία, τουλάχιστον 3 μέτρων και εσωτερικά της περίφραξης να υπάρχει ελεύθερη – κενή ζώνη, πλάτους τουλάχιστον 3 μέτρων.

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει επαρκής φωτισμός, συστήματα συναγερμού, εφεδρικές γεννήτριες και μπαταρίες, 24ωρη παρακολούθηση με κάμερες, αλλά και 2ωρη φύλαξη από ένστολους και εκπαιδευμένους ιδιωτικούς φύλακες οι οποίοι εποπτεύουν ανελλιπώς την περίφραξη, την κενή ζώνη και τα συστήματα ασφαλείας. Παράλληλα, τουλάχιστον ένας κινητός σκοπός ανά βάρδια θα κινείται κατά μήκος της εσωτερικής ελεύθερης – κενής ζώνης, ενώ σε εκτάσεις μεγαλύτερες των 10 στρεμμάτων οι κινητοί σκοποί ανά βάρδια είναι τουλάχιστον δύο.

Στις δε εγκαταστάσεις θα μπορούν να εισέρχονται μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, τα οποία θα καταγράφονται ηλεκτρονικά. Οι ηλεκτρονικές καταγραφές εισόδου – εξόδου θα φυλάσσονται για δέκα έτη και θα είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο της αστυνομίας.

Η ATHENS DYNAMIC SERVICES διαθέτει άτομα με ειδική εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στον τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας και των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατανοώντας την πολυπλοκότητα του πεδίου στο οποίο λειτουργούν οι πελάτες μας, τόσο σε αστικό όσο και σε υπαίθριο περιβάλλον.

Ενώ ήδη ένα αντίστοιχο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη το οποίο θα σας το ανακοινώσουμε σύντομα.

Ασφάλεια φαρμακευτικής κάνναβης
Συστήματα Ασφαλείας Εγκατάστασης Φαρμακευτικής και Βιομηχανικής Κάνναβης