Σχεδιασμός Ασφαλείας κατά το αρχικό στάδιο κατασκευής

Όταν κατασκευάζετε ένα νέο κτήριο ή σχεδιάζετε την ανακαίνιση ενός υπάρχοντος, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ασφάλεια ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού και υλοποίησης αυτού.
Για περισσότερα από 25 χρόνια, η ATHENS DYNAMIC SERVICES βοηθά αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ιδιοκτήτες, και διαχειριστές ακινήτων στο σχεδιασμό της ασφάλειας νέων κατασκευών ή κτηρίων υπό ανακαίνιση.
Οι τυπικές διεργασίες που εκτελούμε κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού ασφάλειας είναι:

Στρατηγική Εργασιών

 • Προσδιορισμός κινδύνων και απειλών
 • Καθορισμός απαιτήσεων ασφαλείας
 • Ανάπτυξη προκαταρκτικών σχεδίων ασφαλείας για κτήρια και εργοτάξια
 • Προσδιορισμός περιοχών εντός των κτηρίων που πιθανόν να απαιτούν διαφορετικά επίπεδα ασφαλείας.
 • Δημιουργία ζωνών ασφαλείας
 • Κατάρτιση Σχεδίου Ασφάλειας Κτηρίου που προσδιορίζει απαιτήσεις για:
  • Πόρτες και εξοπλισμός κλειδαριών
  • Περίφραξη και πύλες
  • Φυσικό Περιβάλλον
  • Εμπόδια οχημάτων
  • Φωτισμός χώρου στάθμευσης και εργοταξίου
  • Ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας: έλεγχος πρόσβασης, παρακολούθηση βίντεο, ενδοεπικοινωνία ασφαλείας, συναγερμοί εισβολής, συναγερμοί πανικού κ.λπ.
  • Εξοπλισμός ελέγχου ασφαλείας: συσκευασία ακτίνων Χ, συστήματα ανίχνευσης μετάλλων κ.λπ.
  • Χρηματοκιβώτια, θυρίδες και συστήματα αποθήκευσης αρχείων
  • Σημάνσεις ασφαλείας
  • Συστήματα επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης
  • Κέντρο ασφαλείας.
  • Ασφάλεια τηλεπικοινωνιών
  • Ασφάλεια κρίσιμων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
  • Προστασία των HVAC
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις κατά τον σχεδιασμό και υλοποίησημε αρχιτέκτονα, ιδιοκτήτη και άλλα μέλη της ομάδας σχεδιασμού
 • Παροχή συμβουλών στον αρχιτέκτονα και την ομάδα σχεδιασμού για την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών CPTED (Πρόληψη του Εγκλήματος μέσω Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού)
 • Παροχή βοήθειας για την ανάπτυξη τμημάτων τεχνικών προδιαγραφών για συστήματα και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ασφάλεια