Υπηρεσίες Συνοδών Ασφαλείας VIP από άριστα εκπαιδευμένους επαγγελματίες.

Η Συνοδεία Ασφαλείας είναι ένα απαραίτητο μέτρο προστασίας για άτομα που ενδέχεται να εκτεθούν σε αυξημένο προσωπικό κίνδυνο λόγω:

  • των επαγγελματικών δραστηριοτήτων τους,
  • της αναγνωρισιμότητά τους,
  • της οικονομικής επιφάνειας και
  • γενικά οποιουδήποτε άλλου λόγου που θα μπορούσε να τα καταστήσει στόχο σωματικής επίθεσης ή απαγωγής.

Η Athens Dynamic Services παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις συνοδευτικής και επιχειρησιακής ασφάλειας σε πελάτες σε όλη την Ελλάδα, Νότια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αφρική από το 1997. Οι άρτια εκπαιδευμένοι σωματοφύλακές μας διαθέτουν πλούσιο βιογραφικό στην παροχή συνοδευτικών υπηρεσιών ασφαλείας και έχουν εργαστεί σε ιδιαίτερα πολύπλοκα περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου στο παρελθόν. Πολλά από τα μέλη των Συνοδών Ασφαλείας μας είναι πρώην επαγγελματίες των Ειδικών Δυνάμεων.

Κάθε ομάδα συνοδών ασφαλείας μας που συγκροτείται είναι προσαρμοσμένη στο να ανταποκρίνεται στις ατομικές απαιτήσεις του κάθ’ έκαστου πελάτημας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στο περιβάλλον στο οποίο επιχειρεί ο πελάτης, στην πιο πρόσφατη εκδηλωθείσα απειλή (αν υπάρχει) και στο προφίλ του.

Οι λύσεις μας περιλαμβάνουν τον λεπτομερή σχεδιασμό, τον σωστό προγραμματισμό, την ανάλυση συλλεχθέντων πληροφοριών, σε συνδυασμό με τη φυσική ασφάλεια.

Συνοδοί Ασφαλείας VIP