Υπηρεσίες Προνοσοκομειακής Κάλυψης

Έμπειροι υγειονομικοί διασώστες με εξειδικευμένο εξοπλισμό αναλαμβάνουν την κάλυψη αγώνων, φεστιβάλ και λοιπών εκδηλώσεων, καθώς και την συνοδεία υψηλών προσώπων ή ομάδων ατόμων που πρόκειται να κάνουν μια εκδρομή ή ένα ταξίδι – επαγγελματική υποχρέωση σε ζώνες υψηλού υγειονομικού ρίσκου.

H Athens Dynamic Services παρέχει την πλήρη υποστήριξη οποιουδήποτε περιστατικού απειλητικού ή μη για την ζωή του ασθενούς έως την παράδοσή του στην υγειονομική μονάδα.
Η υπηρεσία προνοσοκομειακής κάλυψης εκδηλώσεων αποτελεί σήμερα υποχρεωτική παροχή, καθώς διασφαλίζει την κάλυψη αναγκών σε Πρώτες Βοήθειες σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών.

Η Athens Dynamic Services μπορεί να σας διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή κάλυψη, η οποία εναρμονίζεται με τους κανονισμούς ασφαλείας και Πρώτων Βοηθειών.

Σταθμός Πρώτων Βοηθειών/ Ασθενοφόρο

Σε εργοτάξια, βιομηχανίες, λιμένες και γενικά κέντρα μεγάλης δραστηριότητας είναι απαραίτητος ο Σταθμός Πρώτων Βοηθειών, ώστε να περιθάλπονται ασθενείς επειγόντων και παθολογικών περιστατικών, καθώς και ασθενοφόρο που θα διασφαλίζει την διακομιδή τους από το σημείο του συμβάντος/κλήσης στον σταθμό ή ανάλογα με την σοβαρότητα του περιστατικού στην πλησιέστερη υγειονομική μονάδα.

Το προσωπικό της Athens Dynamic Services διαθέτει την εμπειρία και τεχνογνωσία, ώστε να αναλάβει το εξ’ ολοκλήρου στήσιμο ενός σταθμού Πρώτων Βοηθειών ή Ασθενοφόρου με άρτιο εξοπλισμό, καθώς και την επάνδρωση τους με εκπαιδευμένο υγειονομικό προσωπικό.

Προνοσοκομειακής Κάλυψης