Ελλάδα

Μάρνης 33, Αθήνα Τ.Κ. 10432, ΕΛΛΑΔΑ
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κύπρος

Λεμεσός
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μέση Ανατολή - Αφρική

Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας

Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας

Το Κέντρο Επιχειρήσεών μας είναι στελεχωμένο από ειδικούς εμπειρογνώμονες που παρέχουν ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε εργασία ή έκτακτη ανάγκη. Διατηρούμε μια προληπτική προσέγγιση σε οιαδήποτε έκθεση κινδύνου παρακολουθώντας τις εκάστοτε συνθήκες σε όλους τους τομείς επίβλεψείς μας μέσω συνεχούς παρακολούθησης.

Παρέχουμε:

  • 24/7 Ζωντανή παρακολούθηση
  • Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και σχέδια έκτακτης ανάγκης
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες άμεσης ανταπόκρισης
  • Υποστήριξη εδάφους
  • Πλήρης αναφορές ασφαλείας