Οι φύλακές μας επιλέγονται προσεκτικά με βάση την εμπειρία, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τον επαγγελματισμό και τους τρόπους τους. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε την δική μας “ελίτ” ομάδα, η οποία αποτελείται από επαγγελματίες στον χώρο. Τα εσωτερικά επιμορφωτικά προγράμματά μας, συμπληρωματικής επαγγελματικής κατάρτισης, καλύπτουν όλους τους τομείς ασφαλείας καθώς και πρόσθετους θεματικούς τομείς διασφαλίζοντας έτσι ότι το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό μας μπορεί να παράσχει το βέλτιστο επίπεδο ασφαλείας για εσάς. Όλοι οι φύλακές μας διαθέτουν την προβλεπόμενη άδεια εξασκήσεως και υποβάλλονται σε πλήρη έλεγχο ιστορικού, συμπεριλαμβανομένων ποινικού μητρώου άλλα και τοξικολογικών εξετάσεων περί ναρκωτικών και φαρμακευτικών ουσιών.

Στην Athens Dynamic Sevices κατά την ανάθεση ενός έργου φύλαξης και πριν την επάνδρωση του, εξετάζουμε προσεκτικά όλες τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της επιχείρησής – οργανισμού σας, ώστε να επιλέξουμε το κατάλληλο προσωπικό που θα λειτουργήσει καλύτερα με στην κουλτούρα σας. Προσπαθούμε να επιτύχουμε την καλύτερη ανάπτυξη και τοποθέτηση του ανθρώπινου δυναμικού μας από την πρώτη φορά, ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να επωφεληθούν από την πρώτη μέρα. Εάν τα άτομα στον οργανισμό σας μιλούν άλλες γλώσσες εκτός από τα ελληνικά, θα επιλέξουμε προσωπικό που μιλούν τουλάχιστον την αγγλική γλώσσα.

Εκτίμηση Κινδύνων

Κατά την ανάληψη του έργου διενεργούμε μία αξιολόγηση κινδύνων της επιχειρήσής σας με σκοπό να καθορίσουμε τον κατάλληλο και καλύτερο τρόπο μετριασμού των απειλών, αλλά και συντάσσεται ένα σχέδιο ασφάλειας το οποίο θα βοηθήσει τον οργανισμό σας να λειτουργεί βέλτιστα, μέσα σε ένα συνεχές ασφαλές περιβάλλον. Η χρήση τεχνολογιών αιχμής σημαίνει ότι όχι μόνο καλύπτονται οι ανάγκες ασφαλείας σας, αλλά και ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας τυγχάνουν καλυτερης διαχείρισης. Εάν η εγκατάστασή σας απαιτεί και εποχούμενη φύλαξη (περιπολική), μπορούμε να σας την παρέχουμε, “custom made” και σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.

Αδειούχοι, επαγγελματίες φύλακες

Εκπαίδευση προσωπικού ασφαλείας

Υπηρεσίες Φυσικής Ασφάλειας

Το άρτια εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, σε συνάρτηση με τα κατάλληλα τεχνικά μέσα ασφαλείας καλύπτει τα κάτωθι:

 • εμπορικά κτίρια και κτίρια γραφείων
 • εργοστάσια παραγωγής και αποθήκες
 • σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια
 • κλειστές κοινότητες
 • νοσοκομεία και εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης
 • θρησκευτικά ιδρύματα και άλλους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς
 • αθλητικές και λοιπές εκδηλώσεις
 • εργοτάξια
 • εμπορικά κέντρα και καταστήματα λιανικής
 • πρεσβείες και προξενεία
 • ξενοδοχεία και μοτέλ
 • χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • κρίσιμες υποδομές κλπ