Ποιοί είμαστε

Η Athens Dynamic Services σε συνεργασία με ειδικούς συμβούλους και έμπειρους σχεδιαστές ασφαλείας, με διεθνή εμπειρία στα θέματα ασφάλειας, οι οποίοι σχεδίασαν και υλοποίησαν, εκτός των άλλων, τα επιχειρησιακά σχέδια ασφαλείας που εφαρμόστηκαν σε κρίσιμες Εγκαταστάσεις (κρατικές και ιδιωτικές) κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, Προεδρίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, Παγκόσμια Συνέδρια, Διεθνείς Συνεργασίες, κ.α. Έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε τις παρακάτω αναφερόμενες, υψηλού επιπέδου, Υπηρεσίες Συμβούλου Ασφαλείας.

Α. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Διαχείριση Κινδύνου – Εκτίμηση Απειλής
 • Ανάλυση Ρίσκου
 • Μελέτες Τρωτότητας
 • Σχέδια Ασφαλείας Εγκαταστάσεων
 • Σχέδια Ασφαλείας Προσώπων(VIP Protection)
 • Σχέδια Ασφαλείας Εκτάκτων Αναγκών
 • Επιχειρησιακά Σχέδια Ασφαλείας
 • Οργάνωση Επιχειρησιακών Κέντρων Ασφαλείας
 • Οργάνωση Ομάδων Ασφαλείας (επιλογή, εκπαίδευση)
 • Σύνταξη Κανονισμών, Διαδικασιών και Καθηκόντων κ.α

Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Για Διευθυντικά Στελέχη Υπηρεσιών ασφαλείας: [Μελέτη Τρωτότητας, Ανάλυση Ρίσκου
  Διαχείριση Απειλής, Σχέδιο Ασφάλειας Εγκαταστάσεων, Σχέδιο Ασφάλειας Φυσικών Προσώπων (Close Protection – VIP)]
 • Για την Οργάνωση & Λειτουργία Εταιριών Security (Εσωτερικός κανονισμός – καθήκοντα, Κανονισμοί – Διαδικασίες κ.α.)
 • Για Επόπτες – Αρχιφύλακες
 • Για Φρούρηση Εγκαταστάσεων, Έλεγχος Εισόδου
 • Για λειτουργία Κέντρων Ασφαλείας – Video επιτήρηση C.C.T.V.
 • Για Προσωπικό Εταιριών – Ομίλων – Οργανισμών – Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων κ.α. (Διαχείριση Κρίσεων – Απειλών, Αυτοσχέδιοι Εκρηκτικοί Μηχανισμοί, Σεισμός, Πυρκαγιά, Πλημμύρα, Ληστεία, Διαταραγμένο Άτομο)
 • Ομηρία – Διαπραγματεύσεις (Πρώτη Ανταπόκριση)
 • Σύσταση και Εκπαίδευση Ομάδων Πρώτης Ανταπόκρισης. (Σύνταξη Κανονισμών και Διαδικασιών.)
 • Για Ύποπτο Άτομο – Όχημα – Αντικείμενο. [Ενέργειες, Έρευνες σε Άτομο – Αυτοκίνητο και Χώρους (Εσωτερικούς και Εξωτερικούς)]
 • Για Προστασία Φυσικών Προσώπων (Close Protection Lvl I,II & III) 
 • Για Χρήση Όπλων (πιστόλι, καραμπίνα)
 • Για Ασφάλεια Αεροδρομίων
 • Για Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων I.S.P.S. CODE
 • Για Ασφάλεια Σκάφους, συνοδεία εν πλω
 • Για Ασφάλεια Εκδηλώσεων
 • Για Ασφάλεια Ξενοδοχείων
 • ΓΙΑ X-RAY SCREENER – Φορητά Μαγνητόμετρα
 • Για Πρώτες Βοήθειες
 • Για Πυρασφάλεια
 • Για Ναυαγοσωτική

Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Υπηρεσίες Φύλαξης
 • Συνοδείες Υψηλών Προσώπων
 • Ασφάλεια Εκδηλώσεων

Έχουμε την δυνατότητα να εκπονήσουμε και να υλοποιήσουμε οποιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα απαιτείται για τις ανάγκες της εταιρίας σας.
Η εκπαίδευση μπορεί να πραγματοποιηθεί, εάν επιθυμείτε, σε χώρους που εσείς θα επιλέξετε, οποιαδήποτε ώρα και ημέρα της εβδομάδας.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές και ειρηνικό περιβάλλον. Αυτό θα καταστεί δυνατό με το λεπτομερή σχεδιασμό όλων των επιχειρήσεων ασφάλειας και την ανάπτυξη ορθών μέτρων απόκρισης για να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οποιαδήποτε περιστατικά ασφαλείας. Η επιτυχία των επιχειρήσεων προστασίας εξαρτάται από την ικανότητα μας, όχι μόνο να συντονίζουμε αυτές, αλλά να αποτρέπουμε και να ανταποκρινόμαστε ενεργητικά σε κάθε κατάσταση που απειλή την ασφάλεια.

about-us

24ωρο Κέντρο Επιχειρήσεων

Από ειδικούς εμπειρογνώμονες που παρέχουν ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων.

Μελέτες Τρωτότητας

Προτείνουν λύσεις, διαδικασίες, και αντίμετρα για την διαχείριση μιας αναγνωρισμένης απειλής.

Υπηρεσίες VIP

Παρέχουμε ομάδες πλήρης υλικοτεχνικής υποστήριξης και έμπειρο προσωπικό.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Υλοποιούμε οιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στον τομέα ασφαλείας.

Τα επιτεύγματά μας

100%
Ολοκληρωμένα έργα
150+
Μελέτες Τρωτότητας
3479+
Εκπαιδευμένα άτομα