Έλεγχοι Ασφαλείας

Έχουμε την ικανότητα και την τεχνογνωσία να ανακαλύψουμε τις όποιες αδυναμίες και κενά ασφαλείας υπάρχουν σε ολόκληρη την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας. Βοηθάμε στην αντιμετώπιση ζητημάτων που προκύπτουν από την μη συμμόρφωση σε διαδικασίες και κανονισμούς με στόχο τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού προγράμματος ασφάλειας.

Ένας έλεγχος ασφαλείας αξιολογεί το πόσο αποτελεσματικά εφαρμόζονται οι πολιτικές ασφαλείας του οργανισμού σας. Οι έλεγχοι μας θα σας υποδείξουν το πού μπορεί να υπάρχουν κενά και τρωτά σημεία στα τρέχοντα συστήματα και διαδικασίες σας.

Με περισσότερα από 26+ χρόνια εμπειρίας, έχουμε δει αμέτρητους λόγους μη συμμόρφωσης με τις υπάρχουσες διαδικασίες ασφαλείας. Μερικές φορές οι εργαζόμενοι παρακάμπτουν τα μέτρα για λόγους ευκολίας ή πιστεύουν ότι μπορούν να είναι πιο παραγωγικοί χωρίς αυτά. Άλλες φορές, υπάρχει αντίσταση στην όποια αλλαγή και άλλες φορές από αμέλεια ή άγνοια. Επίσης και οι μεγάλες πολυεθνικές, οι οποίες διατηρούν παραπάνω από μία εγκαταστάσεις, πόσο μάλλον δε όταν αυτές βρίσκονται εκτός της επικράτειας που ήδη δραστηριοποιούνται, τους είναι πολύ δύσκολο να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση σε όλο το σύστημα με τις διαδικασίες ασφαλείας.

Στην Athens Dynamic Services έχουμε τους πόρους για να εντοπίσουμε και να αποκαλύψουμε τις όποιες αδυναμίες και κενά ασφαλείας υπάρχουν σε ολόκληρη την επιχείρηση ή τον οργανισμό σας καθώς και να εντοπίσουμε όλα τα ζητήματα περί μη συμμόρφωσης. Στόχος μας να δημιουργήσουμε ένα ισορροπημένο και αποτελεσματικό πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνων ασφαλείας με το οποίο θα μπορείτε να ασκείτε τις δραστηριότητές σας άνετοι και σίγουροι.