Επιχειρησιακή Ασφάλεια σε περιοχές υψηλού κινδύνου

Οι επιχειρήσεις σε ζώνες υψηλού κινδύνου και εκτός δικαιοδοσίας συνήθως έχουν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα και πολύπλοκα περιβάλλοντα με διαφορετικές απειλές και σενάρια κινδύνων που συχνά απαιτούν μια ξεχωριστή διαχείριση. Οι παραδοσιακές στρατηγικές προσέγγισης συνήθως παραβλέπουν τον κίνδυνο της διακαιοδοσίας.
Οι αρχηγοί των ομάδων ασφαλείας θα πρέπει να αναγνωρίσουν ποιές είναι αυτές οι ζώνες υψηλού κινδύνου και τί δικαιοδοσίες έχουν, να κάνουν συχνά απογραφή των κρίσιμων περιουσιακών τους στοιχείων, να κάνουν εντοπισμό των τρωτών τους σημείων, να προβαίνουν σε αξιολόγηση των κινδύνων και να θέτουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για τον μετριασμό αυτών.

Το πρώτο βήμα στη διαχείριση της ασφάλειας σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου είναι η εξέταση δύο εξωτερικών πραγματικοτήτων: της φύσης της αποστολή του πελάτη μας, και της φύσης του επιχειρησιακού του περιβάλλοντος.

Η φύση της αποστολή μας σε μια περιοχή, χώρα ή μέρος μιας χώρας θα επηρεάστει από το εάν εισερχόμαστε σε ένα περιβάλλον υψηλού κινδύνου ως διέλευση ή θα πρέπει παραμείνουμε σε αυτό, οπότε θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν ποιά μέτρα και τί στρατηγικές ασφαλείας θα επιλέξουμε να εφαρμόσουμε. Επιπλέον θα πρέπει να καταστεί σαφές στον πελάτη οι κίνδυνοι του περιβάλοντος που θα επιχειρήσουμε: ποιές είναι οι απειλές και ποιά τα τρωτά σημεία του.

Συνοδείες αυτοκινητοπομπών

Συνοδείες αυτοκινητοπομπών

Τί κάνουμε

Παρέχουμε στον οργανισμό σας την επιχειρησιακή ομάδα που χρειάζεστε μερικής ή πλήρους απασχόλησης, ή σύμφωνα με τις ανάγκες σας.

Όπου είναι δυνατόν, το πρώτο στάδιο μιας ανάθεσης εγγύς προστασίας θα πρέπει να είναι μία “Αξιολόγηση απειλών”, η έλλειψη πληροφοριών για τη σύνταξη μιας ενδελεχούς αξιολόγησης της κατάστασης δεν είναι κάτι ασυνήθιστο. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί η πιθανή πηγή, η φύση, ο αντίκτυπος η πιθανότητα και η απειλή. Μόλις ολοκληρωθεί η Αξιολόγηση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου ασφαλείας που θα έχει την ευελιξία να παρέχει πιο αποτελεσματική κάλυψη.

Έχουμε περισσότερα από τριάντα χρόνια εμπειρίας τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Οι επαγγελματίες ταξιδιώτες και οι οικογένειές τους που φτάνουν σε μια άγνωστη για αυτούς χώρα αποτελούν έναν ελκυστικό στόχο για αδίστακτους εγκληματίες, οι οποίοι συχνά στοχεύουν το προσωπικό καθώς φτάνουν στο αεροδρόμιο. Με την υπηρεσία “Meet & Greet” της ATHENS DYNAMIC SERVICES, παρέχουμε έμπειρους συνοδούς και συμβούλους που μπορούν να συναντήσουν εσάς ή το προσωπικό της εταιρείας σας στο αεροδρόμιο και να σας παράσχουν ασφαλή μεταφορά στον προορισμό σας.

Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι ασφαλείας είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση κινδύνων ασφαλείας. Οι επιθεωρήσεις βοηθούν να αποφασιστεί ποιοί πόροι χρειάζονται, ενώ οι έλεγχοι είναι κρίσιμοι για τη διαδικασία διασφάλισης ποιότητας που ενισχύει την εφαρμογή της συνολικής διαδικασίας της διαχείρισης ασφάλειας.

Η ATHENS DYNAMIC SERVICES προσφέρει στους πελάτες της δύο βασικά πλεονεκτήματα σε αυτόν τον τομέα: χρησιμοποιούμε αποδεδειγμένες μεθοδολογίες μετριασμού του κινδύνου και το προσωπικό μας κατανοεί ότι οι υπηρεσίες μας πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στο συγκεκριμένο πλαίσιο ασφάλειας.

Εξωτερικές αναθέσεις υπηρεσιών ασφάλειας