Η Athens Dynamic Services και οι Σύμβουλοι Ασφαλείας της έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικού πλαίσιο εκπαίδευσης – επιμόρφωσης που απευθύνεται σε όλα τα στελέχη που εμπλέκονται με την παροχή Ασφάλειας και όλων των ειδικοτήτητων.

Μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς στον χώρο της ασφάλειας και αξιολογώντας τις δυνάμεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού και “βλέποντας” στο μέλλον σχεδιάζουμε και προσαρμόζουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης στις ακριβείς απαιτήσεις του πελάτη με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης απευθυνόμενοι σε επιχειρηματίες και στελέχη που θέλουν να επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό αποτελείται από μια ομάδα πρώην ανώτερων αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας, πρώην Ειδικές Δυνάμεις, ιδιωτικοί στρατιωτικοί σύμβουλοι, εκπαιδευτές, διασώστες, γιατροί  και καθηγητές με σημαντική και εκτεταμένη εμπειρία στην παράδοση προγραμμάτων σπουδών στον τομέα της Ασφαλείας και οι οποίοι δίνουν στον εκπαιδευόμενο τα κατάλληλα εφόδια ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία σε επικίνδυνα, απομακρυσμένα και προκλητικά περιβάλλοντα οιεσδήποτε απρόβλεπτες καταστάσεις.

.Παρέχουμε προσαρμοσμένα μαθήματα και εκπαίδευση με διαβαθμισμένο περιεχόμενο σε πελάτες που επιθυμούν να αποκτήσουν προσόντα είτε για τον εαυτό τους είτε για το προσωπικό τους.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τα μαθήματα μας παριέχουν ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας και είναι δομημένα έτσι ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να μπορεί να προσαρμόζει την εκπαίδευσή του στο θέμα της επιλογής. Ταυτόχρονα, υπάρχουν πολλά μαθήματα, σεμινάρια, συνέδρια και παρουσιάσεις / διαλέξεις από αναγνωρισμένους ειδικούς που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση και διατήρηση (παρακολούθηση) ενημερώσεων στον τομέα ενδιαφέροντος. Κατά τη διάρκεια του εκάστοτε μαθήματος, υπάρχει πάντα μια ομάδα υποστήριξης που αποτελείται από γιατρούς, ψυχολόγους, ειδικούς διασώστες / παραϊατρικούς και οχήματα υποστήριξης ανάλογα με τον τύπο της εκπαίδευσης.

Προγράμματα Εκπαίδευσης

Η Athens Dynamic Services είναι μια καθαρά ελληνική εταιρεία ή οποία παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της ασφάλειας. Οι λύσεις μας καλύπτουν όλο το φάσμα της ασφάλειας από τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες έως και Εκπαίδευση προσωπικού Ασφαλείας.