Υπηρεσίες

Η ATHENS DYNAMIC SERVICES είναι σε θέση να παρέχει παγκόσμια λύση σε Εταιρείες – Οργανισμούς που χρειάζονται περιστασιακή υποστήριξη ή μακροπρόθεσμες λύσεις σε διάφορους τομείς. Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών για την υποστήριξη των απαιτήσεων των πελατών:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 • Μελέτες Ασφαλείας Επιχειρήσεων – Οργανισμών
 • Μελέτες Ασφαλείας Κρίσιμων Υποδομών
 • Μελέτες Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 • Σύνταξη Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ασφαλείας
  • Σχεδιασμός Ασφαλείας από το αρχικό στάδιο κατασκευής
  • Αξιολόγηση Κινδύνων
  • Εκτιμήσεις απειλών και τρωτότητας
  • Σχέδια εκτάκτων αναγκών
  • Σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας
  • Εκπαίδευση
 • Σύνταξη Κανονισμών, Διαδικασιών και Καθηκόντων
 • Οργάνωση Επιχειρησιακών Κέντρων Ασφάλειας & Ομάδων Ασφαλείας (Επιλογή & Εκπαίδευση)
 • Σχέδια ασφαλείας VIP
 • Τεχνικά μέτρα Αντιπαρακολούθησης
 • Υπηρεσίες Κυβερνοασφάλειας
 • Επιθεώρηση και έλεγχος υφιστάμενων μέτρων ασφαλείας (Audits), αξιολόγηση απειλών & επανασχεδιασμός των μέτρων ασφάλειας των εγκαταστάσεων
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την Ασφάλεια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και προετοιμασία των ενδιαφερόμενων εταιριών για το ISO 28000:2007. (Σε συνεργασία με Ελληνικό φορέα πιστοποίησης αναλαμβάνουμε την έκδοση ή και την ανανέωση του ανωτέρω ISO)
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και προετοιμασία ενδιαφερόμενων εταιριών για το ISO 18788/2015 Ιδιωτικό Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Ασφάλειας. (Σε συνεργασία με Ελληνικό φορέα πιστοποίησης αναλαμβάνουμε την έκδοση ή και την ανανέωση του ανωτέρω ISO)
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (Quality Managers) και αντικείμενο:
  • Την σύνταξη και εφαρμογή των διαδικασιών ποιότητας, τα πρότυπα και τις προδιαγραφές.
  • Τον έλεγχο διασφάλισης των απαιτήσεων των πελατών
  • Την συνεργασία με το προσωπικό πωλήσεων/μάρκετινγκ για τον καθορισμό των απαιτήσεων ποιότητας σχετικά με προμηθευτές και υπεργολάβους
  • Την θέσπιση προτύπων ποιότητας για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων
  • Την διασφάλιση ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες πληρούν τα διεθνή και εθνικά πρότυπα
  • Τον καθορισμό διαδικασιών ποιότητας σε συνεργασία με το λειτουργικό προσωπικό

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Επιχειρησιακής Ασφάλειας σε περιοχές υψηλού κινδύνου (Operational Security in High Risk Zones)

 • Ασφάλεια ανώτατων στελεχών (Executive Protection).
 • Υπηρεσίες συνοδών Meet & Greet Services & Convoy.
 • Ασφάλεια εργοταξίων σε περιοχές υψηλού κινδύνου (Ένοπλοι & Άοπλοι).
 • Ανάλυση περιστατικών μετά την εκδήλωση των σε περιοχές υψηλού κινδύνου και άλλα περιβάλλοντα.
 • Διάθεση συμβουλευτικών ομάδων & εκπαίδευση.
 • Ασφάλεια και Εκπαίδευση Στρατιωτικών Επιχειρήσεων.
 • Υπηρεσίες Ασφαλείας Εμπορικών Πλοίων (maritime security)
  • Υπηρεσίες Ασφαλείας Yachts – Mega Yachts – Cruise Ships
 • Υπηρεσίες Ασφαλείας Επιβατικών Αεροσκαφών

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ*

 • Εκπαίδευση Ά Βοηθειών (Με Διεθνή Πιστοποίηση)
  • Αντιμετώπιση Βαλλιστικού Τραύματος (Βασισμένη στα διεθνή πρότυπα)
  • First Person on Scene (FPOS)
  • Πρώτες Βοήθειες για παιδιά και Βρέφη
 • Εκπαίδευση Αυτοπροστασίας και Αυτοάμυνας (Βασισμένα σε διεθνή πρωτόκολλα)
 • Εκπαίδευση Συνοδών Ασφαλείας.
 • Εκπαίδευση ISPS CODE, ΥΑΛΕ & Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 • Εκπαίδευση Ασφαλείας Yachts – Mega Yachts – Cruise Ships
 • Εκπαίδευση Ασφαλείας Επιβατικών Αεροσκαφών
 • Σεμινάρια σε θέματα Κυβερνοασφάλειας μέσω Webinars.

*Οι ανωτέρω εκπαιδεύσεις παρέχονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕΟΠΠΕΠ, ΚΕ.ΜΕ.Α. αλλά και εκπαιδευτές επιχειρησιακής ασφάλειας.

Δείτε τις υπηρεσίες μας

Ποιοί είμαστε

Η ATHENS DYNAMIC SERVICES αποτελείται από πρώην υψηλόβαθμους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, του Στρατού (Ειδικές Δυνάμεις) και Ιδιωτικούς Στρατιωτικούς Σύμβουλους.
Για μια επιχείρηση ή οργανισμό ο αρνητικός αντίκτυπος οποιασδήποτε παράνομης πράξης ή η πιθανή έκθεση προσώπων σε μια σειρά από πιθανούς και ποικίλους κινδύνους, σε συνδυασμό με την ευθύνη της διοίκησης να διαμορφώσει ένα γαλήνιο περιβάλλον με υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας για τις εγκαταστάσεις , το προσωπικό, οι επισκέπτες και V.I.P. οι επισκέπτες καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξη ενός επιχειρησιακού σχεδίου ασφαλείας.
Οι αποφάσεις που παίρνετε σήμερα σχετικά με τον σχεδιασμό ασφαλείας σας, ενδέχεται να καθορίσουν τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα της επιχείρησής σας για τα επόμενα χρόνια.

Δείτε το προφίλ μας

Η ομάδα μας

Η ATHENS DYNAMIC SERVICES διαθέτει άτομα με ειδική εκπαίδευση και πολυετή εμπειρία στον τομέα των υπηρεσιών ασφάλειας και των στρατιωτικών επιχειρήσεων, κατανοώντας την πολυπλοκότητα του πεδίου στο οποίο λειτουργούν οι πελάτες μας, τόσο σε αστικό όσο και σε υπαίθριο περιβάλλον.

Είμαστε σε θέση και προσφέρουμε παγκόσμια κάλυψη σε πελάτες που χρειάζονται περιστασιακές ή και πιο μακροπρόθεσμες λύσεις σε διάφορους τομείς. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστηρίζοντας τις απαιτήσεις των πελατών μας οι οποίες εκτελούνται από έμπειρο διεθνές προσωπικό ποικίλου υποβάθρου, (ειδικές δυνάμεις στρατού, αεροπορίας, ναυτικού, σώματα ασφάλειας, ιατρικών, παραϊατρικών ειδικοτήτων, προγραμματιστών συστημάτων ασφαλείας, κα.), αλλά και προηγμένη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνολογία στον τομέα της ασφάλειας, προστασίας, και παρακολούθησης.

Δείτε την ομάδα μας

Άνθρωποι & Αξίες

Η ATHENS DYNAMIC SERVICES αποτελείται από άτομα με εξαιρετικές δεξιότητες και υψηλό επίπεδο ακεραιότητας στον επιχειρησιακό τομέα των προσφερόμενων υπηρεσιών. Οι άνθρωποι μας είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημα που έχουμε. Από την ομάδα συμβούλων μέχρι τη διοικητική, νομική, λογιστική και γραμματειακή υποστήριξη, όλοι μοιραζόμαστε κοινούς στόχους και οράματα για την εταιρεία
Σκεφτόμαστε και ενεργούμε ως επιχειρηματικοί εταίροι που μοιράζονται τις φιλοδοξίες των πελατών μας και κατανοούν την πραγματικότητά τους, παρά ως μια απομονωμένη ομάδα τυχαίων συμβούλων. Είμαστε αφοσιωμένοι σε ό,τι κάνουμε. Οι αρχές και η προσέγγισή μας παρέχουν μακροχρόνια αποτελέσματα για τη μοναδική/ατομική κατάσταση κάθε πελάτη.
Δεσμευόμαστε να παρέχουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες και είμαστε περήφανοι για την ισχυρή φήμη των συνεργατών μας.

Διαπιστεύσεις

NCAGE CODE G2789
UNGM 739724

Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις

 • ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 3015/39/60/2624-ιστ’
 • ISO 9001:2015
 • ISO/IEC 27001:2013

24ωρο Κέντρο Επιχειρήσεων

Από ειδικούς εμπειρογνώμονες που παρέχουν ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων.

Μελέτες Τρωτότητας

Προτείνουν λύσεις, διαδικασίες, και αντίμετρα για την διαχείριση μιας αναγνωρισμένης απειλής.

Υπηρεσίες VIP

Παρέχουμε ομάδες πλήρης υλικοτεχνικής υποστήριξης και έμπειρο προσωπικό.

Εκπαίδευση Προσωπικού

Υλοποιούμε οιοδήποτε εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στον τομέα ασφαλείας.

Τα επιτεύγματά μας

100%
Ολοκληρωμένα έργα
150+
Μελέτες Τρωτότητας
3479+
Εκπαιδευμένα άτομα

Η ομάδα μας

Η διοίκηση μας συγκεντρώνει άτομα με ευρύ φάσμα στρατιωτικής εμπειρίας και εμπειρίας σε θέματα φυσικής ασφάλειας