Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της Athens Dynamic Services επικεντρώνονται και στην παροχή Πρώτων Βοηθειών και αντιμετώπισης παθολογικών/επειγόντων περιστατικών.

Τα προγράμματα Πρώτων Βοηθειών είναι δομημένα έτσι ώστε να μπορεί να τα παρακολουθήσει ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος, δίχως προηγούμενη εμπειρία, ξεκινώντας από την Βασική Υποστήριξη της Ζωής και παροχής Βασικών Πρώτων Βοηθειών, φτιάνοντας σταδιακά σε προγράμματα (courses) ανώτερων γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για προσωπικό ασφαλείας, στρατιωτικούς, κυβερνητικούς αλλά και ιδιωτικούς φορείς.

Η Athens Dynamic Services προσφέρει στον εκπαιδευόμενο από απλές γνώσεις που μπορούν να διατηρήσουν έναν ασθενή στην ζωή έως και ανώτερες που θα κάνουν την διαφορά στην τακτική ιατρική υποστήριξη, σε επικίνδυνα και εχθρικά περιβάλλοντα και στην διαχείριση των τραυματιών έως την άφιξη του στην υγειονομική μονάδα.

Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από διασώστες/πληρώματα ασθενοφόρου, διασώστες μάχης και ιατρούς.

Για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα χορηγείται Διεθνής Πιστοποίηση.

Η εκπαίδευση πρώτων βοηθειών βασίζεται στα πρωτόκολλα του Ευρωπαικού Συμβουλίου Αναζωογόνησης, του Αμερικανικού Οργανισμού Καρδιολογίας καθώς και της Διεθνούς Επιτροπής Αναζωογόνησης και παρέχουν διεθνή πιστοποίηση.

Ο εκπαιδευόμενος ανάλογα με την βαθμίδα του Προγράμματος θα μάθει:

  • Βασικές Γνώσεις Ανατομίας, Φυσιολογίας, Υλικών, Εργαλείων και Φαρμάκων
  • Παθολογικά και Επείγοντα Περιστατικά
  • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
  • Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά και Βρέφη
  • Διαχείριση Αιμορραγίας και Εγκαυμάτων
  • Πρωτόκολλα Αντιμετώπισης σε Τακτικό Πεδίο
  • Διαχείριση/Διαλογή Μαζικών Απωλειών (Triage)
  • Τακτική Ιατρική Υποστήριξη Ασθενούς σε Εχθρικό/Απομακρυσμένο Περιβάλλον.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η εκπαίδευση στην έγκαιρη αναγνώριση καρδιοαναπνευστικής  παύσης και στην τεχνική της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και της χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Στόχος του προγράμματος είναι η αντιμετώπιση με τις κατάλληλες τεχνικές των κυριότερων απειλητικών για την ζωή περιστατικών. Περιλαμβάνει την εκμάθηση Καρδιοπνευμονικης Αναζωογόνησης και μπορεί να συνδυαστεί  με την διδασκαλία του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή.

Αφορά την αντιμετώπιση επειγόντων και απειλητικών για την ζωή περιστατικών στα παιδιά και στα βρέφη. Απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς, στελέχη παιδικών κατασκηνώσεων, φροντιστές παιδιών κλπ.

Οι εκπαιδευόμενοι προετοιμάζονται  ετσι ώστε να ειναι σε θέση να αντιμετωπίσουν μια πληθώρα περιστατικών συμπεριλαμβανομένων ασθενειών και τραυματισμών είτε αυτά απειλουν την ζωή ενος παιδιού ή ενός βρέφους είτε όχι.

ΚΑΡΠΑ – Απινίδωση – Τραυματισμοί και Ασθένειες για ενήλικα, παιδί και βρέφος που απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό (επαγγελματίες στον τομέα υγείας, αθλητισμού, σωμάτων ασφαλείας, εκπαίδευσης, τουρισμού, βιομηχανίας κλπ)

Εξειδικευμένες Πρώτες Βοήθειες για την αντιμετώπιση ενήλικα ασθενή η τραυματία με μέχρι την άφιξη ιατρικής βοήθειας

Ανώτερο επίπεδο γνώσεων στην υποστήριξη της ζωής ενήλικα ασθενή ή τραυματία με τις κατάλληλες τεχνικές πρώτων βοηθειών και την χρήση ειδικών συσκευών (φιάλη οξυγόνου – Απινιδωτής)

Εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών