Ελλάδα

Μάρνης 33, Αθήνα Τ.Κ. 10432, ΕΛΛΑΔΑ
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κύπρος

Λεμεσός
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μέση Ανατολή - Αφρική

Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Εκπαίδευση Σωμάτων Ασφαλείας

Προγράμματα VIP Protection

Τα προγράμματα εκπαίδευσης για την προστασία επισήμων προσώπων (V.I.P. Protection) είναι περισσότερα του ενός (01), ο κάθε εκπαιδευόμενος, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει, αναλόγως των γνώσεων που έχει και των αναγκών του.

Read more