Ελλάδα

Μάρνης 33, Αθήνα Τ.Κ. 10432, ΕΛΛΑΔΑ
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κύπρος

Λεμεσός
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μέση Ανατολή - Αφρική

Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μελέτη τρωτότητας

Μελέτη τρωτότητας μιας εγκατάστασης

Η μελέτη τρωτότητας προηγείται ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Είναι αυτή η οποία προτείνει λύσεις, διαδικασίες, και αντίμετρα για την διαχείριση μιας αναγνωρισμένης απειλής τα οποία θέτει σε εφαρμογή ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ασφάλειας, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη σε επίπεδα πρόληψης, καταστολής και ανάκαμψης της λειτουργίας ενός οργανισμού. Σκοπός μιας μελέτης τρωτότητας, είναι να αναλύσει όλες τα ελλείψεις και τις αδυναμίες των φυσικών και τεχνικών μέσων μιας εγκατάστασης καθώς και των λειτουργιών τους.

Ξεκινάμε την αξιολόγησή μας στην περίμετρο της τοποθεσίας και δουλεύουμε με τον τρόπο μας, καθορίζοντας κρίσιμα σημεία που είναι ευάλωτα, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής δομής, των λειτουργιών, ακόμη και της φήμης της Εταιρίας ή Οργανισμού.

  • Vulnerability
  • Threat
  • Asset