Ελλάδα

Μάρνης 33, Αθήνα Τ.Κ. 10432, ΕΛΛΑΔΑ
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κύπρος

Λεμεσός
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μέση Ανατολή - Αφρική

Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Σύμβουλοι Ασφαλείας RCB BANK Cyprus

Σύμβουλοι Ασφαλείας RCB BANK Cyprus

Οργάνωση ασφαλείας της Russian Commercial Bank (Cyprus) (2011), επιλογή και εκπαίδευση, σύνταξη εγχειριδίων ασφαλείας.

Μεταξύ άλλων προτάθηκαν:

  • Εκπαίδευση οδηγών.
  • Επιλογή και προτάσεις για την καταλληλότητα των φρουρών ασφαλείας που θα προσληφθούν και για τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό.
  • Οργάνωση κέντρου επιχειρήσεων,
  • Τηρούμενα βιβλία – απαραίτητα έγγραφα .
  • Εγχειρίδια καθηκόντων για κάθε φρουρό.
  • Σύνταξη κανονισμών-διαδικασιών-υποχρεώσεων-δικαιωμάτων, ανά καθήκον και ανά εγκατάσταση.
  • Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου Ασφαλείας (Γενικό κ Ειδικό).
  • Επιθεωρήσεις φυλάκων, για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους.
  • Ασκήσεις επιχειρησιακής ετοιμότητας στους χώρους εργασίας, δύο(2) φορές το μήνα.
Consulting
Process
Deployment