Ελλάδα

Μάρνης 33, Αθήνα Τ.Κ. 10432, ΕΛΛΑΔΑ
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κύπρος

Λεμεσός
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μέση Ανατολή - Αφρική

Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Σεμινάρια Φυλάκων Ασφαλείας

Ασφαλής χρήση όπλου

Η εκπαίδευση είναι θεωρητική και πρακτική. Ο εκπαιδευόμενος που θα λάβει μέρος σε αυτό το πρόγραμμα θα κάνει χρήση πραγματικών πυρών σε Σκοπευτήριο και σύμφωνα με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους

Read more

Ασφάλεια Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS CODE

Στόχος: Η απόκτηση σχετικής βεβαίωσης, όπως προβλέπει η νομοθεσία (Ν. 3622/2007 ΦΕΚ 281 – Α΄ και ΥΑ Αρ. 4113300/01/2012 ΦΕΚ 3225 – Β΄),  για το προσωπικό Ιδιωτικής Φύλαξης που θα εργαστεί σε Λιμενικές Εγκαταστάσεις ως

Read more

Προγράμματα VIP Protection

Τα προγράμματα εκπαίδευσης για την προστασία επισήμων προσώπων (V.I.P. Protection) είναι περισσότερα του ενός (01), ο κάθε εκπαιδευόμενος, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει, αναλόγως των γνώσεων που έχει και των αναγκών του.

Read more

Σεμινάριο Βίντεο – Επιτήρησης C.C.T.V.

Να αποκτήσουν (οι Security Officers και C.C.T.V. Operators) τις γνώσεις αλλά και την τεχνική εμπειρία, χειρισμού κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, με βάση τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και μέσα στο σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι

Read more

Διαχείριση Κινδύνου – Εκτίμηση απειλής

Στόχος: Να παράσχει μια συστηματική προσέγγιση για την απόκτηση και την ανάλυση των απαραίτητων πληροφοριών με στόχο την υποστήριξη των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στο τομέα της προστασίας στοιχείων ή προσώπων.

Read more

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ασφαλείας – Ασφάλεια Εγκαταστάσεων – Σχέδιο Ασφαλείας

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε, αφ' ενός, να μπορούν με επιτυχία να αναλάβουν καθήκοντα Υπευθύνου Ασφαλείας (Διευθυντής Ασφαλείας, Επόπτης, Αρχιφύλακας),

Read more

Εκπαίδευση Close Protection (V.I.P. Protection)

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδεύσεως, οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να αναλαμβάνουν ατομικά ή στα πλαίσια της Συνοδευτικής Ομάδας Ασφαλείας, την ασφάλεια σημαινόντων προσώπων.

Read more