Εκπαιδευτικό Προσωπικό

ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό είναι:

  • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας  ΚΕΜΕΑ (CENTER FOR SECURITY STUDIES) του Υπουργείου προστασίας του πολίτη της Ελληνικής Δημοκρατίας. Το ΚΕΜΕΑ είναι πιστοποιημένο για θέματα  Μελετών Ασφάλειας από την Ευρωπαϊκή  Ένωση.
  • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων ΙΕΚ-ΚΕΚ από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.Κε.Πις) του Υπουργείου Παιδείας-Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων ΟΑΕΚ-ΛΑΕΔ επιδοτούμενων προγραμμάτων εκπαίδευσης της Ελληνικής Δημοκρατίας.
  • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων για επιδοτούμενα Μονοεπιχειρησιακά και Πολυεπιχειρησιακά προγράμματα εκπαίδευσης (ΑΝΑΔ) της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές σε θέματα Ασφάλειας από τον κ Αρχηγό της Αστυνομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας.
  • Τέλος ήταν εκπαιδευτές του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας που χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων.