Σεμινάριο Βίντεο – Επιτήρησης C.C.T.V.

ΣΤΟΧΟΣ Να αποκτήσουν (Security Officers και C.C.T.V. Operators) τις γνώσεις αλλά και την τεχνική εμπειρία, χειρισμού κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, με βάση τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και μέσα στο σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι Περιεχόμενα Σεμιναρίου: Εισαγωγή στην Βίντεο – Επιτήρηση: Ορισμός – Τύποι βίντεο – επιτήρησης Ιστορία – Έρευνες Νέες τεχνολογίες στην κατεύθυνση της προλήψης Σχετική Νομοθεσία Χειριστές READ MORE