Πυρόσβεση – Πυροπροστασία

Περιεχόμενα Σεμιναρίου Αιτίες πυρκαγιών Μετάδοση πυρκαγιάς Κατηγορίες πυρκαγιών Εκδήλωση έλεγχος – πυρκαγιάς Αυτανάφλεξη Τρόποι και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών Προληπτικά – Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας Πυροσβεστήρες – Χρήση Σενάρια προσομοίωσης Χρήση πυροσβεστήρων (ανοιχτό χώρο) Άσκηση έκτακτου συναγερμού προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητα Θεωρητική Εκπαίδευση: 5 ώρες Πρακτική Εκπαίδευση: 5 ώρες Κόστος: 100 € Εγγραφή: Κάντε κλικ εδώ READ MORE