Σχολείο Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Προστασίας Φυσικών Προσώπων

Για πρώτη φορά, στα Ελληνικά δεδομένα, δημιουργήθηκε και υλοποιείται ένα Ειδικό – Πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης, διάρκειας ενός (01) ακαδημαϊκού έτους, πλήρους φοίτησης (Δίπλωμα /Πτυχίο – Ε.ΣΥ.Δ.) για εκείνους /-νες που επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται επαγγελματικά με τις Επιχειρήσεις Ασφαλείας και την Προστασία Φυσικών Προσώπων. Σκοπός – στόχος του κλάδου είναι οι εκπαιδευόμενοι: Να αποκτήσουν READ MORE