Παροχή προστασίας σε φυσικά πρόσωπα – CLOSE PROTECTION LEVEL III

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ: Η εν λόγω εκπαίδευση απευθύνεται σε: Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Μεμονωμένα άτομα που ήδη εργάζονται ή έχουν εργασθεί ως προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας (security) Άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο ή πρόκειται να απασχοληθούν σε ανάλογα καθήκοντα στο πλαίσιο των αναγκών της υπηρεσίας τους ΣΚΟΠΟΣ: Η παροχή στους εκπαιδευομένους των απαιτουμένων READ MORE