Διαχείριση Κινδύνου – Εκτίμηση απειλής

Στόχος Να παράσχει μια συστηματική προσέγγιση για την απόκτηση και την ανάλυση των απαραίτητων πληροφοριών με στόχο την υποστήριξη των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στο τομέα της προστασίας στοιχείων ή προσώπων. Περιεχόμενα Σεμιναρίου Αξιολόγηση κινδύνου [Διαδικασία πέντε (05) σταδίων] Αντίμετρα Αξιολόγηση αναγκών έναντι αξιολόγησης κινδύνου Μοντέλο Αναλυτικής διαχείρισης κινδύνου Σκιαγράφηση βημάτων αναλυτικής διαχείρισης κινδύνου READ MORE