Διοίκηση Επιχειρήσεων Ασφαλείας – Ασφάλεια Εγκαταστάσεων – Σχέδιο Ασφαλείας

Στόχος Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε, αφ’ ενός, να μπορούν με επιτυχία να αναλάβουν καθήκοντα Υπευθύνου Ασφαλείας (Διευθυντής Ασφαλείας, Επόπτης, Αρχιφύλακας), αφ’ ετέρου, να αποκτήσουν τις γνώσεις και τεχνικές που οδηγούν στην κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος ασφαλείας για οποιαδήποτε εγκατάσταση. Περιεχόμενα Σεμιναρίου Αρχές Ασφαλείας READ MORE