Ασφάλεια Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων

Στόχος Η εκπαίδευση προσωπικού, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σκοπό να αποκτήσει τις γνώσεις εκείνες, που θα το κάνουν να ανταποκριθεί με επιτυχία, σε οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας και αν προκύψει, εξυπνότερα και όχι σκληρότερα. Σε ένα περιβάλλον, όπως οι χώροι του ξενοδοχείου, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε ανθρώπους, υλικά και πληροφορίες. Αυτό θα το καταφέρουμε με εκπαιδευμένο προσωπικό. READ MORE