Εκπαίδευση Αρχιφυλάκων – Επόπτων

Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι: να αποκτήσουν τις απαραίτητες  γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία  να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Αρχιφύλακα – Επόπτη Ασφαλείας. Διδασκόμενη ύλη: Αρχές ασφαλείας και προσόντα προσωπικού οργάνωση ανάπτυξη δυνάμεων καθήκοντα. Κανόνες – Επιτήρηση – Έλεγχος Αδυναμίας – Διοίκηση προγράμματος Ύποπτο Άτομο – Όχημα –  Αντικείμενο Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί Ενέργειες READ MORE