Ελλάδα

Μάρνης 33, Αθήνα Τ.Κ. 10432, ΕΛΛΑΔΑ
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Κύπρος

Λεμεσός
Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Μέση Ανατολή - Αφρική

Υπ. Επικ: Ελευθέριος Κοσμάς
Email: info@athensdynamicservices.gr
Τηλ: (+30) 2105200192
Κιν: (+30) 6932176174

Επιχειρησιακή Ασφάλεια

Διαχείριση Κρίσεων

Σε κάθε κρίση υπάρχουν πάντοτε δυσκολίες   ή/και  κίνδυνοι  που απαιτούν άμεση λήψη αποφάσεων και σχετικές ενέργειες. Οι  αποφάσεις αυτές πρέπει να ληφθούν και να πραγματοποιηθούν μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα και πολύ συχνά μάλιστα, 

Read more

Υπηρεσίες Προστασίας Executive Protection

Τα ανώτερα στελέχη ενός Οργανισμού - Επιχείρησης είναι τα πιο σημαντικά για αυτόν και για αυτό θεωρούνται και ως οι πιο πολύτιμοι στόχοι σας. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνετε ό, τι χρειάζεται για να τους κρατήσετε ασφαλείς σε έναν…

Read more

Κέντρο Επιχειρήσεων Ασφαλείας

Το Κέντρο Επιχειρήσεών μας είναι στελεχωμένο από ειδικούς εμπειρογνώμονες που παρέχουν ολοκληρωμένη διαχείριση κινδύνων και πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε εργασία ή έκτακτη ανάγκη.

Read more

Μελέτη τρωτότητας

Η μελέτη τρωτότητας προηγείται ενός επιχειρησιακού σχεδιασμού. Είναι αυτή η οποία προτείνει λύσεις, διαδικασίες, και αντίμετρα για την διαχείριση μιας αναγνωρισμένης απειλής τα οποία θέτει σε εφαρμογή ο επιχειρησιακός σχεδιασμός ασφάλειας,

Read more

Διαχείριση Κινδύνου – Εκτίμηση Απειλής

Η διαχείριση κινδύνου είναι ο κεντρικός πυρήνας της διαχείρισης στρατηγικής κάθε οργανισμού. Είναι η διεργασία με την οποία οι οργανισμοί προσεγγίζουν μεθοδικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τις δραστηριότητές τους, με σκοπό την επίτευξη αειφόρου οφέλους σε κάθε δραστηριότητα και…

Read more