Παροχή προστασίας σε φυσικά πρόσωπα – CLOSE PROTECTION LEVEL III

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ: Η εν λόγω εκπαίδευση απευθύνεται σε: Εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας Μεμονωμένα άτομα που ήδη εργάζονται ή έχουν εργασθεί ως προσωπικό ιδιωτικής ασφαλείας (security) Άτομα που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με το αντικείμενο ή πρόκειται να απασχοληθούν σε ανάλογα καθήκοντα στο πλαίσιο των αναγκών της υπηρεσίας τους ΣΚΟΠΟΣ: Η παροχή στους εκπαιδευομένους των απαιτουμένων READ MORE

Εκπαίδευση Αρχιφυλάκων – Επόπτων

Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι: να αποκτήσουν τις απαραίτητες  γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορούν με επιτυχία  να ανταποκριθούν στα καθήκοντα του Αρχιφύλακα – Επόπτη Ασφαλείας. Διδασκόμενη ύλη: Αρχές ασφαλείας και προσόντα προσωπικού οργάνωση ανάπτυξη δυνάμεων καθήκοντα. Κανόνες – Επιτήρηση – Έλεγχος Αδυναμίας – Διοίκηση προγράμματος Ύποπτο Άτομο – Όχημα –  Αντικείμενο Αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί Ενέργειες READ MORE

Ασφάλεια Ξενοδοχειακών Εγκαταστάσεων και Εκδηλώσεων

Στόχος Η εκπαίδευση προσωπικού, οποιασδήποτε ειδικότητας, με σκοπό να αποκτήσει τις γνώσεις εκείνες, που θα το κάνουν να ανταποκριθεί με επιτυχία, σε οποιοδήποτε θέμα ασφαλείας και αν προκύψει, εξυπνότερα και όχι σκληρότερα. Σε ένα περιβάλλον, όπως οι χώροι του ξενοδοχείου, είμαστε υποχρεωμένοι να προστατεύουμε ανθρώπους, υλικά και πληροφορίες. Αυτό θα το καταφέρουμε με εκπαιδευμένο προσωπικό. READ MORE

Διοίκηση Επιχειρήσεων Ασφαλείας – Ασφάλεια Εγκαταστάσεων – Σχέδιο Ασφαλείας

Στόχος Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις ώστε, αφ’ ενός, να μπορούν με επιτυχία να αναλάβουν καθήκοντα Υπευθύνου Ασφαλείας (Διευθυντής Ασφαλείας, Επόπτης, Αρχιφύλακας), αφ’ ετέρου, να αποκτήσουν τις γνώσεις και τεχνικές που οδηγούν στην κατασκευή και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού συστήματος ασφαλείας για οποιαδήποτε εγκατάσταση. Περιεχόμενα Σεμιναρίου Αρχές Ασφαλείας READ MORE

Διαχείριση Κινδύνου – Εκτίμηση απειλής

Στόχος Να παράσχει μια συστηματική προσέγγιση για την απόκτηση και την ανάλυση των απαραίτητων πληροφοριών με στόχο την υποστήριξη των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων στο τομέα της προστασίας στοιχείων ή προσώπων. Περιεχόμενα Σεμιναρίου Αξιολόγηση κινδύνου [Διαδικασία πέντε (05) σταδίων] Αντίμετρα Αξιολόγηση αναγκών έναντι αξιολόγησης κινδύνου Μοντέλο Αναλυτικής διαχείρισης κινδύνου Σκιαγράφηση βημάτων αναλυτικής διαχείρισης κινδύνου READ MORE

Σχολείο Επιχειρησιακής Ασφάλειας και Προστασίας Φυσικών Προσώπων

Για πρώτη φορά, στα Ελληνικά δεδομένα, δημιουργήθηκε και υλοποιείται ένα Ειδικό – Πρωτοποριακό πρόγραμμα εκπαίδευσης, διάρκειας ενός (01) ακαδημαϊκού έτους, πλήρους φοίτησης (Δίπλωμα /Πτυχίο – Ε.ΣΥ.Δ.) για εκείνους /-νες που επιθυμούν να ασχοληθούν ή ασχολούνται επαγγελματικά με τις Επιχειρήσεις Ασφαλείας και την Προστασία Φυσικών Προσώπων. Σκοπός – στόχος του κλάδου είναι οι εκπαιδευόμενοι: Να αποκτήσουν READ MORE

Σεμινάριο Βίντεο – Επιτήρησης C.C.T.V.

ΣΤΟΧΟΣ Να αποκτήσουν (Security Officers και C.C.T.V. Operators) τις γνώσεις αλλά και την τεχνική εμπειρία, χειρισμού κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης, με βάση τα τελευταία τεχνολογικά επιτεύγματα και μέσα στο σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι Περιεχόμενα Σεμιναρίου: Εισαγωγή στην Βίντεο – Επιτήρηση: Ορισμός – Τύποι βίντεο – επιτήρησης Ιστορία – Έρευνες Νέες τεχνολογίες στην κατεύθυνση της προλήψης Σχετική Νομοθεσία Χειριστές READ MORE

Πυρόσβεση – Πυροπροστασία

Περιεχόμενα Σεμιναρίου Αιτίες πυρκαγιών Μετάδοση πυρκαγιάς Κατηγορίες πυρκαγιών Εκδήλωση έλεγχος – πυρκαγιάς Αυτανάφλεξη Τρόποι και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών Προληπτικά – Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας Πυροσβεστήρες – Χρήση Σενάρια προσομοίωσης Χρήση πυροσβεστήρων (ανοιχτό χώρο) Άσκηση έκτακτου συναγερμού προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητα Θεωρητική Εκπαίδευση: 5 ώρες Πρακτική Εκπαίδευση: 5 ώρες Κόστος: 100 € Εγγραφή: Κάντε κλικ εδώ READ MORE

Ναυαγοσωστική

Ναυαγοσωστική εκπαίδευση για απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος H Athens Dynamic Services σε συνεργασία και το Αθηναϊκό Ινστιτούτο Ναυαγοσωστικής με εμπειρία από το 1998 –  το οποίο λειτουργεί σε δυο ιδιόκτητα κέντρα κολύμβησης – έχει άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη – Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής – Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, παρέχουμε στους συμμετέχοντες δίπλωμα ναυαγοσώστη. READ MORE

VIP Protection

Τα προγράμματα εκπαίδευσης για την προστασία επισήμων προσώπων (V.I.P. Protection) είναι περισσότερα του ενός (01), ο κάθε εκπαιδευόμενος, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ποιο πρόγραμμα θα ακολουθήσει, αναλόγως των γνώσεων που έχει και των αναγκών του. Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ V.I.P. Protection Ομόκεντροι κύκλοι προστασίας Τί σημαίνει προστασία και ασφάλεια επισήμων Συνοδευτική Ομάδα Ασφαλείας (Σ.Ο.Α.) Οργάνωση – READ MORE