Πυρόσβεση – Πυροπροστασία

Περιεχόμενα Σεμιναρίου
 • Αιτίες πυρκαγιών
 • Μετάδοση πυρκαγιάς
 • Κατηγορίες πυρκαγιών
 • Εκδήλωση έλεγχος – πυρκαγιάς
 • Αυτανάφλεξη
 • Τρόποι και μέσα κατάσβεσης πυρκαγιών
 • Προληπτικά – Κατασταλτικά μέτρα πυροπροστασίας
 • Πυροσβεστήρες – Χρήση
 • Σενάρια προσομοίωσης
 • Χρήση πυροσβεστήρων (ανοιχτό χώρο)
 • Άσκηση έκτακτου συναγερμού προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητα

Θεωρητική Εκπαίδευση: 5 ώρες
Πρακτική Εκπαίδευση: 5 ώρες
Κόστος: 100 €
Εγγραφή: Κάντε κλικ εδώ για να συμπληρώσετε την Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Εγγραφείτε Σήμερα!

Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή ακόμα στο Newsletter της Athens Dynamic Services μπορείτε απλά να συμπληρώσετε το e-mail σας στο τέλος της σελίδας στο πεδίο SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER. Η εγγραφή σας είναι γρήγορη και εύκολη και Δωρεάν.